Terms and Conditions

Terms and Conditions หรือก็คือ ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการภายในเว็บไซต์ rapidufabet.com ที่ผู้ใช้บริการทุกท่าน จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทุกข้อ ที่ทางเว็บได้กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ หรือการใช้งานของการเว็บไซต์ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้การใช้บริการ ของผู้ใช้งานทุกท่าน มีความราบรื่นและความสะดวกสบายในการใช้งาน

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข ที่ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ที่จะสามารถเข้าใช้บริการเว็บไซต์ rapidufabet.com ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ โดยการที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ จำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิก ที่ใช้ข้อมูลตามความเป็นจริง ซึ่งทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการ แก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : สำหรับการใช้บริการเว็บไซต์ rapidufabet.com ทางเว็บได้จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่าน และมีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ โดยที่จะไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ให้บุคคลที่สามทราบอย่างเด็ดขาด
  3. การใช้บริการ : การใช้บริการภายในเว็บไซต์ rapidufabet.com ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นในกรณี การวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน , ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้เท่านั้น หากฝ่าฝืน อาจมีผลต่อการใช้บริการของผู้ใช้งาน
  4. ข้อจำกัดในการปฏิเสธความรับผิดชอบ : หากผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ rapidufabet.com และเกิดความเสียหายใด ๆ ก็ตามต่อผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
  5. การยกเลิกสมาชิก : หากผู้ใช้บริการท่านใดละเมิด ข้อบังคับและเงื่อนไข ในการใช้บริการของทางเว็บไซต์ rapidufabet.com ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก สถานะการเป็นสมาชิกของคุณทันที โดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ rapidufabet.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุง ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการได้ทุกกรณี โดยที่ไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อตกลงทางกฎหมาย : สิ่งที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ rapidufabet.com ทั้งหมด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บไซต์ ที่มีการจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้ใดนำไปใช้งาน และคัดลอก โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที
  8. การติดต่อ : หากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการ คุณสามารถติดต่อทางเว็บไซต์ได้ที่ contact@rapidufabet.com
  9. การละเมิดข้อตกลง : สำหรับผู้ใช้บริการท่านใด ละเมิดข้อตกลงของทาง rapidufabet.com ทางเว็บไซต์ มีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายทันที ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เลือกใช้งานเว็บไซต์ rapidufabet.com ถือว่าตกลงยอมรับ ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้บริการทุกข้อของทางเว็บไซต์ ตามที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน